Stołówka szkolna (ul. K. B. Kominka 1)

A- A A+

INFORMACJE O WARUNKACH  PŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
przy ul. Kardynała B. Kominka 1

Szanowni Państwo, jeśli Wasze Dziecko korzysta z posiłków obiadowych w naszej szkole, to bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi informacjami.

Formy płatności za obiady uczniów korzystających ze stołówki szkolnej:

 1. Gotówką u intendenta szkoły – od 10 do 13 dnia każdego miesiąca.
 2. Kartą płatniczą u intendenta - od 10 do 13 dnia każdego miesiąca.
 3. Przelewem bankowym – od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Przy płatności przelewem na rachunku bankowym należy podać informacje:

 1. Rachunek bankowy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. Kardynała B. Kominka 1

           Nr konta: 67 1020 3017 0000 2202 0485 7324.

 1. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia / klasę / płatność za miesiąc ……..

_________________________________________________________________________________

BARDZO WAŻNE!

 • Przelewem bankowym opłata za obiady musi być dokonana najpóźniej do 15 każdego miesiąca.
 • Przed dokonaniem płatności przelewem Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego  uzgodnienia dokładnej kwoty do zapłaty za dany miesiąc z  intendentem osobiście lub telefonicznie: nr tel.: 76 845 16 42, wew. 7, ( należy bowiem sprawdzić, czy kwota jest pomniejszona o zgłoszoną wcześniej nieobecność dziecka na obiedzie).
 • Nieobecność dziecka na obiedzie w dniu bieżącym należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 intendentowi szkoły osobiście lub telefonicznie. Obiad na wynos można wziąć nieobecnemu dziecku tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą kierownika świetlicy.
 • Nieobecność dzieci na obiedzie ze względu na wycieczki klasowe zgłasza intendentowi wychowawca klasy.
 • Jeżeli płatności wypadną w dniach wolnych od zajęć szkolnych, wówczas termin będzie przesunięty na kolejne dni. Terminy będą podane na tablicy przed stołówką i na stronie internetowej szkoły.
 • Płatność przelewem na podane powyżej konto dotyczy tylko uczniów stołujących się w szkole przy
  Kardynała B. Kominka 1, czyli uczniów klas O – IV. Stołówka przy ul. Ociosowej ma inny nr konta bankowego. NIE WOLNO DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI NA JEDNO KONTO!

________________________________________________________________________________________

OPŁATA W MIESIĄCU WRZEŚNIU WYNOSI:

- uczniowie 0 – IV - 90,00 zł

- grupa przedszkolna Montessori – 140, 00 zł

We wrześniu należy wpłacić pełną kwotę, ponieważ nie będzie odpisów za ten miesiąc.

__________________________________________________________________________________________

           

                                    Kierownik świetlicy:
                                                      Małgorzata Jakubowska