„Drogi do niepodległości” z udziałem chóru Cantabile

22 września w polkowickim kinie odbył się recital Bartłomieja Kurowskiego, który z towarzyszącymi muzykami wykonywał pieśni poświęcone tematyce niepodległościowej. W części utworów wokaliście towarzyszył chór Cantabile. W zapowiedzi występu pojawiła się również informacja o jubileuszu, który w tym roku obchodzi chór Cantabile – 20 lat pracy i osiągania sukcesów pod opieką pani Joanny Kący. Utwory wykonane przez Bartka Kurowskiego i chórzystów (dla młodszej części z nich był to pierwszy poważny występ) wzbudziły zachwyt widowni, zakończony bisem.

JW