A- A A+

Co wiem o polskich noblistach?

Uczniowie kl. VII c wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie "Co wiem o polskich noblistach?". Przygotowywali się do niego przez ok.2 tygodnie. Do wykonania były trzy zadania: przeprowadzenie lekcji o noblistach, napisanie pracy literackiej i narysowanie portretu wybranego noblisty. Uczniowie zostali podzieleni na 7 grup. Każda grupa miała za zadanie zdobyć jak najwięcej informacji o wylosowanym nobliście, korzystając z różnych źródeł. Następnie należało stworzyć projekt profilu społecznościowego noblisty na Facebooku. Zajęcia zostały zorganizowane w czytelni szkolnej 5 lutego 2020r. Każda grupa zajęła miejsce przy oddzielnym stoliku. Jeden uczeń przebrany był za noblistę, którego reprezentowała grupa. Kolejno odbywały się prezentacje postaci. W bardzo ciekawy sposób opowiadano o rodzinie, dzieciństwie, życiu prywatnym, edukacji szkolnej, studiach, znajomych, twórczości, której ukoronowaniem była Nagroda Nobla. Pojawiło się również mnóstwo ciekawostek o noblistach, o których nie uczy się na lekcjach. Na koniec odczytany został wiersz autorstwa Amelii Omińskiej poświęcony Marii Skłodowskiej – Curie. Przed właściwą prezentacją uczniowie pracowali na różnych przedmiotach, aby zdobyć potrzebną wiedzę.

Oto najważniejsze działania:

- obejrzenie filmu o polskich noblistach
- poznanie historii Nagrody Nobla
- obejrzenie filmu dokumentalnego o M. Skłodowskiej – Curie na lekcji fizyki, rozwiązywanie quizu wiedzy
- oglądanie fragmentów polskich filmów – adaptacji niektórych powieści noblistów („Chłopi”, „Ziemia obiecana”, „Quo vadis”, fragmenty trylogii) na języku polskim
- czytanie poezji W. Szymborskiej i Cz. Miłosza – zajęcia w bibliotece
- poznanie działalności politycznej Lecha Wałęsy; krótka charakterystyka epok historyczno- literackich, w których tworzyli laureaci nagrody Nobla - podczas lekcji historii
- tworzenie profilu społecznościowego – zajęcia informatyczne
Ponadto w szkolne działania włączyli się rodzice, którzy dopilnowali, aby uczniowie ukończyli zadania i przygotowali się do prezentacji.
Po feriach uczniowie kl. VII c zaprezentują swoje projekty pozostałym klasom VII. Udział w konkursie stanie inspiracją do ogólnoszkolnego projektu w przyszłym roku szkolnym.

Nad imprezą pieczę sprawowały panie Edyta Kocaj i Elżbieta Turbińska.