A- A A+

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922

lz

 Chcesz wziąć udział w XXV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” zgłoś się do nauczyciela historii: pani Edyty Kocaj lub pana Rafała Kajaka, do dnia 31 października!

6 listopada 2019 r. - I etap szkolny, czas trwania: 90 min., godzina rozpoczęcia 13.00

13 grudnia 2019 r. - II etap rejonowy

17 marca 2020 r. - III etap wojewódzki

4-6 czerwca 2020 r. - IV etap ogólnopolski

Zadania pisemne na etapie szkolnym będą obejmować  wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawie programowej.

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej;

– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej;

– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

W etapach szkolnym, rejonowym i wojewódzkim zadania poszerzają treści podstawy programowej oraz uwzględniają elementarne wiadomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą i szkicem graficznym.

Program konkursu    Regulamin konkursu